Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij

Statutair gevestigd te Marrum

P/A Vleesmarkt 7
9101 MH, Dokkum
T 0653 - 76 31 25

E nfls@gra-cv.com
I www.nfls.eu

K.v.K. 524.213.09

 

Het bestuur van de NFLS bestaat uit de volgende leden.

- Voorzitter: Chris Rijff

- Secretaris: Addy Rutgers

- Penningmeester: Ronald Nuijten