Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij

Statutair gevestigd te Ferwerd

Bredyk
Jelsum
T 035 - 647 91 55

E info@nfls.eu
I www.nfls.eu

K.v.K. 524.213.09

 

Het bestuur van de NFLS bestaat uit de volgende leden.

- Voorzitter: Chris Rijff

- Secretaris: Addy Rutgers

- Penningmeester: