Kaarten & Media

Overzichtskaart van het tracégebied van de voormalige NFLS spoorlijn Leeuwarden - Anjum.

Verken Noord-oost Friesland aan de hand van het historische spoortracé, en met behulp van Google maps!


Het Dokkumer Lokaaltje weergeven op een grotere kaart

Historische overzichtskaart Noord-Friesche Locaal Spoorwegen

NFLS web-app

De speciale NFLS app is klaar. U kunt deze hier bekijken en gebruiken!