Missie & Doelen

De stichting NFLS maakt gebruik van de nalatenschap van de historische NFLS, en de naamsbekendheid van het Dokkumer Lokaaltje en wendt deze aan als marketinginstrument van noordoost Friesland. Zij wil met het instrument ondernemerschap en zakelijke dwarsverbanden met de regio verbinden en zo toeristische en economische spin-off stimuleren. Om haar eigen bestaansrecht te waarborgen heeft de stichting een bedrijfsmodel ontwikkelt welke is gebaseerd op de verhuur van spoorfietsen en de daaraan gekoppelde verkoop van toeristische arrangementen. Een manier om dat doel te bereiken is gebaseerd op de verkoop van die toeristische arrangemeneten in samenwerking met lokale (toeristische en culturele) ondernemers.

Benadering en Werkwijze

Met het marketinginstrument kan de identiteit van de noordoost Friese streek in de markt worden gezet en kan deze regionaal, landelijk alsmede internationaal worden ‘verkocht’ aan het publiek. Om het instrument ‘handen en voeten’ te geven zijn een aantal deelprojecten ontwikkeld waarmee een concreet begin kan worden gemaakt met het marketingbedrijf en de zichtbare en fysieke ontwikkeling van het instrument. Om dit promotionele werk uit te dragen beschikt de stichting o.a. over een uitgebreide informatieve website en maakt zij gebruik van sociale media, zoals facebook en twitter en geeft zijn informatieve brochures uit.

Web-app en Landmark

Vanaf 20 oktober 2013 is ook een speciale NFLS web-app beschikbaar. Deze app is speciaal ontwikkelt ter promotie van het boek ‘Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij’ van de auteur Oege Kleijne. Met de uitgever (Gegarandeerd Onregelmatig) zijn afspraken gemaakt over het gebruik van deze app door de St. NFLS, waarmee toeristische bedrijven langs het tracé van het Dokkumer Lokaaltje nog beter onder de aandacht kunnen worden gebracht. De app bestaat uit 4 thema’s; attracties – Eten & Drinken en Verblijf & Overnachting. Ook is vermelding als sponsor mogelijk onder het thema diverse. Belangstellenden kunnen contact met de NFLS opnemen via onderstaande communicatiekanalen.

Een van de recente ontwikkelingen op dit moment betreft de aanleg van een landmark, welke is gepland te worden aangelegd langs de noordelijke rondweg in Dokkum. Deze landmark is tevens onderdeel van een te realiseren spoorverbinding tussen Dokkum en Metslawier t.b.v het spoorfietsen, en zal tevens plaats bieden aan een unieke kantoorlocatie, in de vorm van een donderbuswagon (foto inzet). Ook elders langs het trace wil de NFLS spoorlocaties inrichten met spoormeubilair zoals andreaskruisen en telegraafpalen. Met de aankleding van het oude spoortracé worden beleving en zichtbaarheid teruggebracht in het landschap.

 

Lees meer...
Missie & Doel
Essentie plan
Strategisch plan
Partners
Vrijwilligers
Donateurs
Koop een biels
Adverteren
Relaties
Condities