Wadden Wellness Centrum

Er wordt al heel lang en veel gesproken over een geschikte nieuwe bestemming van de oude melkfabriek ‘De Dongeradelen’ in Morra-Lioessens. Vorig jaar (2012) is een ontwerp gepresenteerd door ‘The Officinas Group’, een groep afstudeerders van de faculteit bouwkunde v/d Hanzehogeschool in Groningen.

Als onderwerp is gekozen voor een een Wadden Wellness Centrum, een recreatief thema wat goed aansluit bij de plannen van de NFLS en lokale (toeristische) ondernemers. Het idee voor dit Wellness centrum is goed ontvangen in Dongeradeel.

De ontwikkeling van het Wadden Wellness Centrum staat los van de spoorfietsplannen van de NFLS maar sluit uitstekend aan bij andere doelstellingen van stichting en lokale ondernemers in de regio. Het plan past dan ook prima in de marketing strategie van 'Het Dokkumer Lokaaltje', waarin noordoost Friesland als landstreek wordt gepromoot voor het toerisme.

Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen deze o.a. via deze pagina bekend worden gemaakt.

Klik op de foto om een korte filmimpressie te zien.

www.melkfabriekdedongeradelen.nl

www.waddenwellness.com