Landmarks


De spoorweg Leeuwarden - Anjum kent nog vele tastbare onderdelen zoals stations, bruggen en dijken. In het kader van de herontwikkeling van 'Het Dokkumer Lokaaltje' als marketing instrument van noordoost Friesland werkt de St. NFLS aan de accentuering van deze onderdelen. Zij doet dat op verschillende plaatsen langs het tracé met o.a. het terugplaatsen van andreaskruisen en stukjes spoor. Zij werkt daarin samen met o.a. de gemeente Leeuwarden (herinrichting Valeriuskwartier) en de gemeente Dongeradeel (landmark rondweg noord).

Via de blauwe bielzen links wordt meer informatie gegeven over de verschillende 'Landmarks'.

Landmarks waar momenteel aan gewerkt wordt:

- Valeriuskwartier, Leeuwarden

- Spoordijk Hiaure (fam. de Hoop)

- Rondweg noord, Dokkum

- Overweg Stationswei, Metslawier.