Spoordijk Hiaure

Herinrichting overweg met andreaskruisen en hekjes.

Achter de boerderij van de familie de Hoop in Hiaure (De Wylgen 7) ligt in het land achter de boerderij en Het Koetshuis De Hoop nog een gedeelte van de authentieke spoordijk van het Dokkumer Lokaaltje. Om de eveneens hier gelegen overweg te accentueren zal deze opnieuw worden ingericht met andreaskruisen en spoorhekjes. Om de landmark te kunnen bekijken is toestemming nodig. Bezoekers kunnen hierover contact opnemen via de website van Het Koetshuis De Hoop.

Foto: Deel van het oorspronkelijke tracé achter de boerderij van de Familie De Hoop in Hiaure. Duidelijk zichtbaar is nu nog een originele spoorstaaf. Komend jaar zal deze overweg opnieuw zijn ingericht met hekjes en andreaskruisen.

Externe link: www.hetkoetshuisdehoop.nl

 

Lees meer...
Valeriuskwartier
Lytse Jouwer
Rondweg nrd
Stationswei
Lauwerseewei