Wurkje foar Fryslan

(Fonds NUON gelden)

 

DOELSTELLINGEN - Het fonds wil impuls geven aan het realiseren van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van toeristische verblijfsaccommodaties. Daarnaast beoogt het fonds de versterking van de samenwerking binnen de toeristische sector. Deze is gericht op kwaliteitsverbetering van een meer samenhangend aanbod, uitbouw van kennis en innovatie, en gerichte marketing richting specifieke doelgroepen. Tevens wil het fonds maximale economische spin off behalen uit Culturele Hoofdstad 2018, en unieke structuur-versterkende projecten in de toerisme en recreatiesector faciliteren!

MAATREGELEN - Een van de maatregelen betreft het uitvoeren van obstakelvrije en stagnerende projecten welke zijn gericht op het op korte termijn geven van een werkgelegenheidsimpuls. Tevens staan verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van toeristische bedrijven op de agenda. Verder wil de provincie ondersteuning bieden aan samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemers, onderwijs en onderzoek.

Ook het ondersteunen van (sleutel) projecten die bijdragen aan Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 en internationale marketing staan hoog op de prioriteitenlijst. In dit verband zijn unieke projecten die structuurversterkend zijn voor Fryslân, zoals bijvoorbeeld ‘Holwerd aan Zee’en het Dokkumer Lokaaltje belangrijke initiatieven.

Ga hier naar de website van de provincie en het fonds www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan

 

Lees meer...
Documentatie
Brochure
Nieuwsbrieven
Trivia
Fotoarchief
Spoorloodsen
NUON-Fonds
Archief