Documentatie

Op deze pagina is allerhande documentatie beschikbaar zoals die uit het lopende onderzoek en diverse studies zijn geproduceerd. Via de afbeeldingen kunt u deze documenten bekijken, downloaden of aanvragen.

U hebt Adobe reader nodig om pdf bestanden te kunnen bekijken.

MASTERPLAN    Dockumer Lokaeltsje

Spoorfietstracé Jelsum - Stiens 2016 (herzien)

Spoorfietsplan Blije - Ferwert

Spoorfietstracé Dokkum - Metslawier

Download als pdf

Download als pdf

Download als pdf

Download als pdf

 

Initiatiefplan

(GRA-CV)

  Projectplan

(Quattro-advies)

Stappenplan

(Weusthuis & Partners)

Kostenraming Fiets- wandelpad

(Rapport Grontmij 12 januari 2015)

Download als PDF

 

Download als PDF

 

Functie & Proces (pdf)

 

Download als PDF

 

Ontwikkelrichtingen van de oude spoorlijn Leeuwarden - Stiens

(Rapport 'quick scan' Grontmij oktober 2014)

Startnotitie Fiets- wandelpad

(Gem. Leeuwarderadeel)

Startnotitie Spoorfietsen + fiets- wandelpad

(St. NFLS)

Presentatie Adema-architecten (Planologische invulling fiets- wandelpad volgens CROW-normen)

Download als PDF

 

Download als PDF

Download als PDF

       
   
Presentatie St. NFLS (Spoorfietsen Jelsum - Stiens i.c.m recreatief fiets- wandelpad)

Definitief Jury Rapport Culturele Hoofdstad.

Weblink naar rapport

   

Download als PDF

Download als PDF    
       

Volg ons op Twitter Regiomarketing Investment Relations Steun de NFLS
Redirect      

 

Contact: 035 - 647 91 55 (Chris Rijff)

 

 

Lees meer...
Documentatie
Brochure
Nieuwsbrieven
Trivia
Fotoarchief
Spoorloodsen
NUON-Fonds
Archief