Organisatie

De St. NFLS is opgericht om de (gedeeltelijke) heraanleg van 'Het Dokkumer Lokaaltje' mee uit te voeren. Zij wil dat doel bereiken door (delen) van het voormalige spoortrace tussen Jelsum en Oostmahorn her in te richten en zo te ontwikkelen tot 'het' marketinginstrument van noordoost Friesland. Om haar doelstellingen zo efficiënt mogelijk te kunnen realiseren gedraagt de stichting zich, conform haar statuten, als een onderneming.

De website van de stichting fungeert primair als toeristisch informatieportaal om het toerisme in de noordoost Friese streek zo breed mogelijk te promoten. Daarnaast is de website bedoeld om bezoekers zo goed mogelijk te informeren over het verloop van de ontwikkelingen rondom de spoorlijn.

Behalve haar toeristische hoofddoelstellingen zet de stichting zich ok actief in voor het behoud en herstel van de nog resterende landschapselementen, van deze historisch zo belangrijke Friese lokaalspoorweg.

Meer informatie over de achtergrond van de stichting is beschikbaar via de blauwe bielzen onder 'Organisatie' of 'Achtergronden'. Via de blauwe biels Essentiels wordt specifiek toelichting gegeven op de gedachte achter het plan.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met ons op via de link contact bovenaan deze website.

Marrum, 28 december 2011

Het bestuur van de St. NFLS
 

 

Lees meer...
Missie & Doel
Essentie plan
Strategisch plan
Partners
Vrijwilligers
Donateurs
Koop een biels
Adverteren
Relaties
Condities