Documentatie

Op deze pagina is allerhande documentatie beschikbaar zoals die uit het lopende onderzoek en diverse studies zijn geproduceerd. Via de afbeeldingen kunt u deze documenten bekijken, downloaden of aanvragen.

U hebt Adobe reader nodig om pdf bestanden te kunnen bekijken.

MASTERPLAN    Dockumer Lokaeltsje

Spoorfietstracé Jelsum - Stiens 2016 (herzien)

Spoorfietsplan Blije - Ferwert

Spoorfietstracé Dokkum - Metslawier

Download als pdf

Download als pdf

Download als pdf

Download als pdf

 

Initiatiefplan

(GRA-CV)

  Projectplan

(Quattro-advies)

Stappenplan

(Weusthuis & Partners)

Kostenraming Fiets- wandelpad

(Rapport Grontmij 12 januari 2015)

Download als PDF

 

Download als PDF

 

Functie & Proces (pdf)

 

Download als PDF

 

Ontwikkelrichtingen van de oude spoorlijn Leeuwarden - Stiens

(Rapport 'quick scan' Grontmij oktober 2014)

Startnotitie Fiets- wandelpad

(Gem. Leeuwarderadeel)

Startnotitie Spoorfietsen + fiets- wandelpad

(St. NFLS)

Presentatie Adema-architecten (Planologische invulling fiets- wandelpad volgens CROW-normen)

Download als PDF

 

Download als PDF

Download als PDF

       
 
Presentatie St. NFLS (Spoorfietsen Jelsum - Stiens i.c.m recreatief fiets- wandelpad)

Definitief Jury Rapport Culturele Hoofdstad.

Weblink naar rapport

Plantoelichting

Herbouw station

JELSUM

 

Download als PDF

Download als PDF Download als PDF  
       

Volg ons op Twitter Regiomarketing Investment Relations Steun de NFLS
Redirect      

 

Contact: 035 - 647 91 55 (Chris Rijff)

 

 

Lees meer...
Documentatie
Brochure
Nieuwsbrieven
Trivia
Fotoarchief
Spoorloodsen
NUON-Fonds
Archief